Energifönster reducerar energikostnaden

Energifönster är strömbesparande då glaset har ett osynligt värmereflekterande belägg på insidan av glaset.

Detta belägget sörjer för att energin från solen (värmen) stannar i huset. Därmed får man lägre  strömräkningar  i längden .

Desto bättre energifönster är desto mindre värmeförlust !

Alla våra produkter är tillverkade med energiglas.

Fönster
Dörrar

Varmkant

Fönster - Uterum

På alla våra produkter med glas är det en ”varmkant”. Det betyder att listen som sitter mellen det inre och yttre glaset är lagat av ett material som inte leder vare sig värme eller kyla.

På den ”gamla goda tiden” var denna list lagad av aluminium något som skapade en köldbro och man kunde ofta känna ett kallt drag från fönstret.

I dag har man minimerat denna effekten med en varmkant något som också ger mindre imma/kondens på fönstrena och ett mera behagligt inneklima.

Varmkanten i fönstret är i ett ljust material som passar perfekt till vitmålade dørrar/fönster och andra lysa färger.

Varmkanten i mahogny produkterna är självklart i ett mörkt material.

  • Fönster - Energiglas
  • Fönster - Energiglas

Utnyttja den passiva värmen med våra låg energifönster 

I dag är energikravena til det moderna hemmet så höga att man måste tänka nytt och smart .

Att använda värmen från solen i värme räkenskapet. Det betyder att man rekommenderar 3-lags energiruta på alla fasader, som vänder mot norr eller nordöst.

Att använda 3-lags energiruta i söderläget vill också ge dig lägre strömräkningar då denna typ av fönster vill hålla på värmen från sol och dagsljus.

Ljus hem inredning hjälper också på strömräkningarna

Vita hörn och väggar nära energifönster leder ljuset in i rummet 

Man kan också spara lite extra på strömmen om man plasserar ett arbedsbord vid ett fönster ,så användar man lite mindre konstgjordt ljus som man får från lampor.

Några tips för att utnyttja så mycket möjligt av dagsljuset

  • Ta bort plantor och prydnader framför fönstret – både ute och inne.
  • Fönster som är så stora att du kan se stora delar av  himlen släpper in extra mycket ljus.
  • Det är en god ide och använda stora fastkarm elementer och fönsterpartier.
  • Våra energifönster har smala fönsterbågar och smala spröjs som inte stjäler ljuset.