Öppningsriktingar

Det är viktigt, att du anger riktig öppningsriktning på din nya dörr eller ditt nya sidohängda ett-luftsfönster.

Ett-luftsfönster kan öppnas som höger eller vänster utåtgående - sett från utsidan.

Ytterdörrar kan vara inåtgående eller utåtgående och båda från vänster eller höger.

Inåtgående dörrar ses från insidan och utåtgående ses från utsidan.

Det samma gäller för dubbla dörrar – är båda dörrar till att öppnas, ska du ange vilken dörr, som skall öppnas först - sett från utsidan.

Dörrar och fönster - Öppningsriktingar