Underhåll av fönster och dörrar

Furuträ

Fönster och dörrar från JVK Fönsterkompani, tillverkade i furuträ, har fått en grundbehandling, som förlänger livslängden

Damma av fönsterna och dörrarna.

Omålade produker

Grundas 1-2 gånger tills träet är mättat. Därefter slipar man ytan med sandpapper – t.ex. korn 120. Eventuella hål eller repor fylles ut med träkitt och efterslipas, så ytan blir slät.

Målade produkter

Tvätta av med t.ex. ammoniak efterföljt med rent vatten. Ta bort lössittande målning med en skrapa och sandpapper. Borsta sedan med en blöt borste. Renskrapade ytor ska grundas.

Tätningslister av gummi övertäcks, så det inte kommer färg på dem. Undvik att måla över garantimärket. Använd en mindre pensel. Färdigstryk 1-2 gånger med täckfärg.

Gångjärn och beslag smörjes en gång om år

Trä/alu

Tvätta av de utvändiga aluminiumsprofilerna efter behov. Indvändigt behandlas träet som beskrivs under furuträ.

Mellanrummet mellan trä och aluminiumsprofiler rengörs med en piprensare efter behov for att avlägsna eventuella spindelväv och insekter, så det blir en fri luftcirkulation.

Gångjärn och beslag smörjes en gång om året.

Ytterdörrar