Uppmätning av fönster och dörrar

Tänk på att storleken på fönster och ytterdörrar alltid är angivet i utvändigt karmmål. 

  • Måtten tas fram genom att mäta bredden och höjden av hålet i väggen
  • Kom ihåg att mäta på flera ställen, då hålet kan vara skevt
  • Dra ifrån 2–3 cm från bredden och höjden till fogen
  • Fogen skall vara minst 1 cm, där det är smallast

Var uppmärksam på att valv i väggar över fönster och dörrar, samt fönsterbläck under fönstret kan få betydelse för fogningen.

Ladda ner Gör Det Själv Guide

Fönster - Uppmätning